Πρώτη βράβευση της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ στην 7η απονομή των βραβείων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)

Βράβευση της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ στην 7η απονομή των βραβείων <<Βιώσιμης-Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας>> διοργανωμένη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

Πράσινη επιχειρηματικότητα. Βράβευση της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ

kofinas'first-award-kofinas-prefabricated-houses-technology-diakatos-test-experiment-eea-awards-green construction-green house-enviroment-fsc

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, έλαβε χώρα η 7η Απονομή των Βραβείων «Βιώσιμης – Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», διοργανωμένη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, και σκοπός της ήταν να τιμηθούν επιχειρήσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως Δικτύωση, Ανάπτυξη στο Χρόνο, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Οικογενειακή Επιχείρηση, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματική Ανθεκτικότητα, Εξωστρέφεια, και Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν στην εκδήλωση, η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ βραβεύθηκε στην κατηγορία της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις καινοτομίες της εταιρείας στον τομέα της πράσινης δόμησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής.

Η βράβευση της ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην αρχή της βιωσιμότητας και της καινοτομίας στην κατασκευαστική βιομηχανία, προωθώντας την ανάπτυξη πράσινων λύσεων και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνείδησης στην επιχειρηματική κουλτούρα.

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν η ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ έχοντας προσαρμοστεί στα πρότυπα της αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης. Απόδειξη είναι οι πιστοποιήσεις των ISO 14001 και FSC όπου προβάλλεται η δέσμευση της εταιρείας μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό μια οικογενειακή επιχείρηση όπως η ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ, που ξεκίνησε το 1977, να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται, φτάνοντας στο σήμερα με το νέο της εργοστάσιο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, να φέρνει στον τομέα της κατασκευής την οικολογική συνείδηση και μέσω της καινοτομίας της να δημιουργεί μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Γι’ αυτό και το όραμα που υπήρχε πάντα, ήταν να κατασκευάζονται όχι απλά περισσότερα, αλλά καλύτερα και ποιοτικότερα σπίτια.

kofinas'first-award-kofinas-prefabricated-houses-technology-diakatos-test-experiment-eea-awards-green construction-green house-enviroment-fsc
kofinas'first-award-kofinas-prefabricated-houses-technology-diakatos-test-experiment-eea-awards-green construction-green house-enviroment-fsc
kofinas'first-award-kofinas-prefabricated-houses-technology-diakatos-test-experiment-eea-awards-green construction-green house-enviroment-fsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin